Skupština Grada osnovala „Gradsko stanovanje“ d.o.o.

0
148

Skupština Grada Sremska Mitrovica, na svojoj sedinic održanoj dana 27.7.2016.god. osnovala je „Gradsko stanovanje“ d.o.o. Drštvo sa ograničenom odgovornošću za održavanje stambenog i poslovnog prostora. Za v.d.direktora novoosnovanog privrednog društva imenovan je Miloš Kovač, diplomirani pravnik iz Sremske Mitrovice.