Registracija stambenih zajednica

0
112

VAŽNO OBAVEŠTENJE

Ovim putem Gradsko stanovanje d.o.o. obaveštava sve stambene zajednice sa teritorije grada Sremska Mitrovica da je u toku proces registracije stambenih zajednica.
Gradsko Stanovanje ovim putem poziva sve stambene zajednice da se registruju u skladu sa zakonom, da bi ste izbegli nepotrebne troškove, registracija se vrši u Upravi za imovinu i infrastrukturu.
Za sve stambene zajednice koje sklope nove ugovore sa Gradskim stanovanjem isto će pripremiti svu potrebnu dokumentaciju u skladu sa zakonom.