Obaveštenje za vlasnike posebnih delova stambenih zgrada na teritoriji Grada Sremska Mitrovica

0
97

Poštovani,

„Gradsko stanovnaje“ d.o.o. Vas obaveštava da je dana 29.09.2017.godine donela Odluku o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog profesionalnog upravnika. Odluka će se sa stambenim zajednicama koje imaju ugovor o održavanju zajedničkih delova stambene zgrade sa Gradskim stanovanjem primenjivati počev od 01.11.2017.godine nakon zaključenja novih ugovora o održavanju stambenih zgrada.

Celokupan tekst predmetne odluke pročitajte u nastavku teksta.