Obaveštenje o pripremi oglasa o davanju u zakup poslovnog prostora

0
160

Poštovani sugrađani, nakon prikupljanja neophodne dokumentacije, „Gradsko stanovanje“ d.o.o. Sremska Mitrovica dana 20.septembra 2017.godine objaviće oglas o davanju u zakup sledećih poslovnih prostora:

1. Trg Ćire Milekića br.10 (bivša Gradska apoteka br.1) u Sremskoj Mitrovici
2. Radinački put br.66 (bivša Gradska apoteka) u Sremskoj Mitrovici
3. Nikole Radočića br.1 (bivša Gradska apoteka) u Kuzminu
4. Vodna br.3 u Sremskoj Mitrovici
5. Palih boraca br.64 u Grgurevcima
6. Milorada Jelikića br.10 u Noćaju

Oglas će biti objavljen na našem sajtu i oglasnoj tabli privrednog društva kao i u Sremskim novinama.