Obaveštenje

0
229

Poštovani klijenti,

Obaveštavamo vas, da Gradsko stanovanje d.o.o. Sremska Mitrovica, neće raditi dana 30.04.(petak) i od 3.05. do 4.05. 2021 godine (ponedeljak-utorak).

U navedenom periodu kvarove koji imaju karakter hitne intervencije, možete prijaviti na sledeće dežurne brojeve telefona:

Izglavljenje lica iz lifta: 060/590-6570 ; 064/8894-738

Zagušenje kanalizacije – šahta JKP „Vodovod„ Sremska Mitrovica 022/626-200

Kvarovi na instalacijama vode i kanalizacije 064/8894-736