NOVO! Elektronski sistem prijave kvarova, uvida u stanje računa i pregleda oglasne table

0
234

Privredno društvo za održavanje stambenog i poslovnog prostora „Gradsko stanovanje“ doo je za kratko vreme od svog osnivanja u julu 2016. godine do danas prešlo dug put. Iako po broju zaposlenih spada u najmanja privredna društva u gradu kojima je osnivač Skupština grada Sremska Mitrovica, prema rezultatima rada to se ne bi moglo reći. O novinama u radu, prošlosti ali i budućnosti više će nam reći direktor Gradskog stanovanja Kovač Miloš.

P: Koliko je drugačiji način rada Gradskog stanovanja u odnosu na vreme kada je ove poslove obavljala Direkcija za izgradnju grada?

O: Iako je princip rada Direkcije prvobitno preuzet i inkorporiran u Gradsko stanovanje, nije nam dugo trebalo da uvidimo mane tadašnjeg sistema. Direkcija za izgradnju grada se finansirala iz budžeta dok smo mi prepušteni sami sebi tako da su brojne promene bile neophodne. Primarni cilj stavljamo na zadovoljstvo korisnika i što manje finansijsko opterećenje stambenih zajednica vodeći računa pri tome da kvalitet ne trpi. Jedna od prvih stvari koje smo morali da uradimo jeste da pređemo na drugačiji sistem obračuna naknade plaćanja. Ranije su stambene zajednice raspolagale svojim budžetima u zavisnosti od redovnosti plaćanja stanara, dok sadašnji sistem predviđa jedan iznos naknade za izvršenu uslugu na mesečnom nivou koji se uplaćuje Gradskom stanovanju. Ovo je značajno iz razloga što smo mi sada preuzeli rizik da izvršimo radove na redovnom održavanju bez obzira na količinu radova ili vrednost. Trenutni sistem predstavlja veći stepen sigurnosti za stambene zajednice jer se ranije dešavalo da neka zgrada ima veću količinu radova koju je bilo potrebno uraditi ali sredstva na računu zgrade nisu bila dovoljna da pokriju sve troškove. Ovakve situacije su sada prošlost.

P: Gradsko stanovanje sada ima i dežurnu službu?

O: Tako je i to je još jedna od novina koju smo uveli. Do sada su najčešće upravnici stambenih zajednica, odnosno predsednici skupštine stanara u ranijem periodu, sami menjali sijalice, grla, brave na ulaznim vratima, popravljali poštanske sandučiće i slično, iako su bili u sistemu održavanja. Danas, sve što je potrebno jeste da upravnik stambene zajednice podnese zahtev i naš serviser izlazi na teren i vrši neophodne popravke i zamene. Ne samo to, mi sada možemo bez angažovanja trećih lica da izvršimo i elektro radove kao i održavanje i popravke liftova. Naši zaposleni su prošli neophodnu obuku, dobili adekvatne sertifikate i saglasnosti proizvođača liftova što predstavlja dodatnu sigurnost građanima da se mogu pouzdati u nas i naš stručni tim. Postoje štete koje ne mogu čekati radni dan ili jutro tako da je naš servisni tim na raspolaganju 24/7 a dežurni broj telefona je dat svim upravnicima stambenih zajednica te javno dostupan putem našeg sajta.

P: Elektronski sistem prijave kvarova je novina. O čemu se radi?

O: Elektronski sistem prijave kvarova kao prvi sistem ovakve vrste u Srbiji i koji obuhvata i elektronsku oglasnu tablu kao i mogućnosti uvida u finansijsko stanje korisnika, predstavlja želju Gradskog stanovanja da olakša stanarima komunikaciju sa upravnicima stambenih zajednica ali istovremeno i da učini održavanje i funkcionisanje stambenih zajednica efektivnijim. Sa našeg aspekta ovaj sistem ima trostruki značaj. Pre svega govorimo o transparentnosti poslovanja Gradskog stanovanja. Logovanjem u Portal (sistem elektronske prijave kvarova) korisnici mogu da vide sve radove i usluge koje je Gradsko stanovanje izvršilo za tu stambenu zajednicu, aktivne prijave kvarova, trenutno stanje računa te sva dokumenta na oglasnoj tabli. Celokupna baza podataka u vezi stambene zajednice i rada Gradskog stanovanja je sada dostupna svim stanarima. Drugi značaj ovog sistema jeste smanjenje birokratije. Stanari ne mogu kvarove direktno prosleđivati Gradskom stanovanju jer nije cilj umanjiti značaj i svrhu postojanja upravnika stambene zajednice, ali upravnici stambenih zajednica sada dobijaju obaveštenja o prijavljenim kvarovima direktno na imejl adresu koju registrovali u sistemu. Takođe, za upravnike koji ne koriste imejlove omogućeno je slanje SMS obaveštenja direktno iz sistema, tako da gde god se nalazili stanari mogu, uslovno rečeno, pronaći upravnike i uputiti im potrebne zahteve. Upravnici imaju mogućnost podnošenja prijava i zahteva elektronskim putem, dakle bez dolaska u naše prostorije direktno sa našeg sajta što dodatno ubrzava proceduru za prijavu i olakšava rad upravnicima stambenih zajednica. Treći značaj ovog sistema jeste efektivnost koju možete da posmatrate i sa aspekta komunikacije između stanara i upravnika ali i sa aspekta produktivnijeg rada Gradskog stanovanja. Sa jedne strane stanari više ne moraju fizički odlaziti do upravnika radi prijave kvara ili izjavljivanja primedbi, niti ih telefonski moraju pozivati, pogotovo ako ih ne poznaju dovoljno dobro što može biti slučaj sa profesionalnim upravnicima ili su upravnici zaposleni i retko kad na raspolaganju stanarima. Sa druge strane produktivniji rad Gradskog stanovanja znači brže otklanjanje kvarova do čega dovodi brža i jednostavnija prijava kvara, dostupnost informacijama i kontrola rada upravnika stambenih zajednica.

P: Šta korisnici stambenih zajednica u Sremskoj Mitrovici mogu da očekuju u budućnosti?

O: Svakako dodatna unapređenja sistema rada u korist krajnjih korisnika. Za naredni period već planiramo softverske izmene programa evidencije korisnika kako bi omogućili građanima da na jednostavniji i pregledniji način dobiju sve informacije o stanju na računu i podacima o stambenoj zajednici. Trenutni sistem ne može da zadovolji sve potrebe korisnika ali ni naše službe, tako da su pripreme za ovaj projekat već u toku. Takođe, omogućavanjem beskamatnog kreditiranja radova, Gradsko stanovanje teži da uredi sve stambene zajednice u sistemu održavanja u skladu sa njihovim potrebama čime bi se kvalitet života u starijim stambenim zajednicama podigao na jedan viši nivo. Gradsko stanovanje je otvoreno za sve predloge i primedbe svojih sugrađana i u skladu sa tim planira buduće aktivnosti.

Gradsko stanovanje ovim putem poziva sve upravnike stambenih zajednica i stanare da prijave svoje adrese elektronske pošte Gradskom stanovanju kako bi njihovi podaci bili uneti u sistem što će im omogućiti korišćenje PORTAL-a, elektronskog sistema prijave kvarova, uvida u stanje računa i pregleda oglasne table.