Nova cena održavanja higijene u stambenim zgradama

0
99

Obaveštavamo sve korisnike naših usluga da je „Gradsko stanovanje“ sklopilo ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa firmom Dada 06 iz Laćarka u pogledu održavanja higijene u stambenim zgradama na teritoriji grada Sremska Mitrovica.
Ugovorena cena je 110 dinara po stambenoj jedinici i naplaćivaće se u sklopu vašeg računa za održavanje stambenih zgrada. Tačnije to ne predstavlja nikakav dodatan namet za vaš kućni budžet jer se naplata vrši iz sredstava tekućeg održavanja, a na osnovu ugovora o održavanju stambenih zgrada koji je vaša skupština/savet stanara sklopila sa nama.

Napominjemo da svaki ugovor koji vi sklopite sa drugim firmama o održavanju higijene vaše stambene zgrade predstavlja dodatan trošak za vas, odnosno plaćali bi ste taj iznos kao dodatak na već postojeći trošak za održavanje stambenih zgrada.