INVESTICIONO ULAGANJE

Društvo sa ograničenom odgovornošću za održavanje stambenog i poslovnog prostora „Gradsko stanovanje“ d.o.o. Sremska Mitrovica u skladu sa modernim trendovima i svojim finansijskim mogućnostima, omogućila je svojim klijentima, stambenim zajednicama koje se nalaze u sistemu održavanja zajedničkih delova stambenih zgrada, beskamatno finansiranje radova koji imaju karakter investicionih a za koje stambena zajednica u momentu ukazivanja potrebe za izvođenjem investicionih radova ili radova na hitnim intervencijama, nema dovoljna sopstvena finansijska sredstva.

Novčana beskamatna pozajmica se vrši na period do 24 meseca.

Pod investicionim radovima na stambenoj zgradi podrazumevaju se radovi kojim se trajno ili na duže vreme povećava upotrebna i finansijska stambene zgrade.