„Gradsko stanovanje“ d.o.o. započelo aneksiranje ugovora o zakupu garaža

0
97

Aneksi i dodatna kontrola 400 garaža
Društvo sa ograničenom odgovornošću za održavanje stambenog i poslovnog prostora „Gradsko stanovanje“ Sremska Mitrovica započelo je obiman posao aneksiranja ugovora o zakupu garaža na teritoriji Grada Sremska Mitrovica. Svi zakupci garaža koji imaju ugovore sa Javnim preduzećem „Direkcija za izgradnju Grada Sremska Mitrovica“ uz račun za avgust mesec dobiće i poziv da se u roku od 7 dana jave na adresu Gradskog stanovanja u ulici Kralja Petra I br.5 radi zaključenja aneksa ugovora o zakupu. Svi zakupci u obavezi su da pre potpisivanja aneksa ugovora dostave na uvid kopiju saobraćajne dozvole kako bi se utvrdilo da li i dalje u vlasništvu imaju vozila na osnovu kojih su zaključili prvobitne ugovore o zakupu. Na ovaj način, Gradsko stanovanje planira da reši višegodišnju borbu JP Direkcije za izgradnju Grada sa licima koja više nemaju u vlasništvu vozila a garaže nisu vratili već iste koriste suprotno ugovorenoj nameni, kao ostavu ili čak istu izdaju u podzakup.