„Gradsko stanovanje“ d.o.o. poziva sve zakupce garaža i poslovnog prostora na zakljucenje aneksa ugovora

0
127

Javni poziv

Privredno društvo „Gradsko stanovanje“ d.o.o. Sremska Mitrovica poziva sve zakupce garaža i poslovnog prostora da se odazovu i blagovremeno izvrše aneksiranje predmetnih ugovora. Obzirom na izuzetno veliki broj objekata obe vrste, mole se zakupci za strpljenje uz napomenu da niko neće biti preskočen ili oštećen.

Na ovo se osvrnuo i direktor privrednog društva „Gradsko stanovanje“ d.o.o. Sremska Mitrovica, dipl.pravnik Miloš Kovač:

„Svi predviđeni poslovi u Gradskom stanovanju napreduju zadovoljavajućim tempom. Obzirom da smo tek osnovani a postupak likvidacije Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Grada Sremska Mitrovica“ i dalje traje, posla ne manjka. Modeli aneksa svih ugovora su spremni, pa ono što to utiče na brzinu sprovođenja sada jesu zakupci, odnosno predsednici skupština stanara i kućnih saveta. Kada su u pitanju garaže, ovo predstavlja idealnu priliku za kontrolu svih zakupaca (na čega pravni prethodnik nije u tolikoj meri obraćao pažnju), i sada ćemo imati detaljan uvid u podatke ko više nema vozilo na osnovu kojeg je dobio garažu ali i ko iste koristi suprotno ugovorenoj nameni. Uz sve ovo, Gradsko stanovanje je objavilo oglas za zakup poslovnog prostora na više lokacija u Sremskoj Mitrovici, Martincima i Zasavici, ali je započelo i sa izvođenjem radova sanacijom stepeništa u naselju Marko Peričin Kamenjar. “ izjavio je Kovač.