GARAŽE

Društvo sa ograničenom odgovornošću za održavanje stambenog i poslovnog prostora „Gradsko stanovanje“ d.o.o. Sremska Mitrovica raspolaže sa 421 garažom u vlasništvu Grada Sremska Mitrovica. Od navedenog ukupnog broja garaža 49 su zidane u sklopu stambene zgrade, 214 su zidane u nizovima i blokovima i preostalih 158 su montažne garaže.

Garaže se izdaju u zakup u postupku javnog oglašavanja u sredstvima javnog informisanja, oglašavanjem na internet stranici i oglasnoj tabli privrednog društva „Gradsko stanovanje“ d.o.o. Sremska Mitrovica. Učesnik u postupku izdavanja u zakup garaža može biti svako lice koje ima prebivalište u naselju kojem garaža (što se dokazuje ličnom kartom) i koje je vlasnik putničkog vozila (što se dokazuje saobraćajnom dozvolom).

Statistika garaža po lokaciji

LokacijaUkupan broj garažaZidane u objektu zgradeZidane u nizu ili blokuMontažne
Pejton5323300
Dvorište Sloga310130
Trg Vojvođanskih brigada3030
Svetog Dimitrija 26006
Marko Peričin Kamenjar280280
Svetozara Miletića5005
Orao – Vase Stajića262600
Dekanske bašte9704849
Puškinova8062
Matija Huđi16409866

Prikaz 1 do 10 od ukupno 10 elemenata