Google search engine

КОНТАКТИРАЈТЕ НАС

Предузеће за одржавање улица и pутева “Сирмијум пут” д.о.о.
Сремска Митровица, Светог Димитрија 13
контакт телефон     022 618 040
Маил: preduzece.sirmijumputsm@yahoo.com

Регистарски / матични број: 20940956
Порески идентификациони број ПИБ     108151781
Шифра делатности  4211
Управа за трезор Рн. бр.   840-0000000785743-96
Банка Интеза   160-392935-15